Over Kun Tao

Kun Tao Martial Arts door Meester Hunphrey-W-Benton

Hieronder volgt een korte inleiding op Kun Tao Martial Arts geschreven door Meester Hunphrey-W-Benton.

Meester Hunphrey-W-Benton

Bron: met dank aan Henk Schaap

Kun Tao Martial ArtsKun Tao Geldrop logo

Een studie in het verdedigen, met het lichamelijk, mentaal en geestelijk bestaan. Men moet Kun Tao ten alle tijde niet als een sport beschouwen, alleen dan als men uiteindelijk ervan overtuigd is dat dit geen sport is.”

Kun Tao is dus gebaseerd op het lichamelijke, mentale en geestelijke van de persoon die dit tak van Martial Arts beoefend. Een geïntegreerde communicatie tussen lichaam, ziel en geest. Waar uiteindelijk naar gestreefd wordt is dat men in staat is zijn eigen dus danig te verdedigen, zodat hij zelf geen schram oploopt tijdens een gevecht. Voordat men deze fase bereikt heeft, zal men moeten leren omgaan met zijn lichaam, geest en ziel.

Lichamelijke voorbereiding
De lichamelijke voorbereiding zal uiteindelijk tot uitdrukking komen in de staat waarin de desbetreffende persoon zich bevindt. De lichamelijke voorbereiding is van groot belang. Uiteraard kan het zijn dat men de techniek van dit vechtsport uitstekend beheerst, maar als men conditioneel niks kan inbrengen is het beter dat men elk gevecht ontwijkt omdat men er nog niet op voorbereid is.

Mediteren
Men kan zich geestelijk voorbereiden door te mediteren. Dit houdt niet in dat men ten alle tijden de rust kan opzoeken. Echter is het mentaal en geestelijk voorbereiden een aparte hoofdstuk dat verder niet nader wordt toegelicht in deze handleiding. Waar het uiteindelijk naar zal leiden is dat men stil staat, om te weten wat hij met zijn lichaam, geest en ziel kan bereiken. Men zal uiteindelijk inzicht krijgen hoe men zich moet opstellen in een gevecht. Men zal inzien dat hij in staat is om meer te geven als hij denkt te kunnen. Kortom er zal geleerd worden dat de wil uiteindelijk sterker is dan men denkt. Dit zal uiteindelijk leiden tot zelfbeheersing, het onderdrukken van woede. Men bereidt zich mentaal voor op de harde en veel eisende training. Mediteren is dan ook bedoeld voor herstel van het menselijk lichaam.

‘Fire Hands’
Door deze combinatie van lichaam, geest en ziel tot zijn uiterste op te bouwen vormt men uiteindelijk èèn geheel. Als resultaat zal dit opleveren dat de beoefenaar van Kun Tao zijn vijanden zal bestrijden met als wapen zijn lichaam, ziel en geest. De handen van de Kun Taoer zal bekend staan als “fire hands”. Dit omdat elke stoot dodelijk kan zijn. Het is te vergelijken met een pistool waar uiteindelijk een schot uit gelost wordt die de energie en kracht bezit om te doden.

Menselijk lichaam
Kun Tao is een sport waar snelheid en kracht uitermate belangrijke punten zijn. Het menselijk lichaam wordt dan ook opgedeeld in 2 stukken, het rechterdeel zal bestemd zijn om de benodigde kracht te genereren. Het linkerdeel zal getraind worden voor het opbouwen van de snelheid. De tegenstander zal zich eigen niet eens mentaal kunnen voorbereiden voor de pijn.

Menselijk zenuwstelsel
Kun Tao is gebaseerd op het menselijk zenuwstelsel, hetgeen dodelijk kan zijn en of zware beschadiging kan verrichten aan het menselijk lichaam. Uit dit zal uiteindelijk blijken dat niet een ieder geschikt is om deel te nemen aan het veeleisende programma van Kun Tao.

Gevechtstechnieken
Kun Tao omvat een zeer grote variatie van gevechtstechnieken. Om deze gevechtstechnieken te kunnen beheersen wordt men op precisie getraind. Hieronder kan men verstaan, ademhaling, lenigheid en snelheid. Een belangrijk punt is ademhaling, deze zal in het begin meteen aangeleerd worden, zodat men in staat zal zijn de explosie te plaatsen of te zetten.
Deze leer wordt verder tijdens de training voortgezet onder de naam dynamische training. In het begin zullen alleen die technieken onderwezen worden die uiteindelijk voor de souplesse en vaardigheid worden toegepast. In een latere stadium, afhankelijk van de beoefenaar zal men overgaan op technieken, om flexibele bewegingen te creëren.

Kun Tao en wereldfederatie Kung Fu
Zoals gezegd is Kun Tao niet echt een bekende tak van sport, wat uiteindelijk wel binnen de Martial Arts valt. Kun Tao is erkend als een sport bij de wereldfederatie van Kung Fu. Echter door het commercieel worden van de meeste sporten is ook de betekenis vervaagd. Kun Tao wordt nog steeds onderwezen in China op de manier zoals die jaren terug onderwezen werden. Echter hier in Nederland is het meer een sport geworden voor eenieder die wat zelfvertrouwen kan gebruiken. De training is dan ook aangepast zodat elk individueel zich kan aanmelden.

Kun Tao is uniek
Men moet ten alle tijden weten waar hij/zij mee bezig is, om ongelukken te voorkomen. Vandaar dat er geen wedstrijden bestaan van dit sport, wat het enigszins uniek maakt en een schittering heeft van een nog onbekende kunst.

Leave a Reply