Kun Tao Martial Arts Geldrop
Training

Training

De Kun Tao Training
Onder het begrip training verstaat men het vergroten van het lichamelijke prestatievermogen, door herhaalde prikkels aan het lichaam te geven in een bepaalde mate. De prikkel moet zo krachtig zijn, dat een bepaalde prikkeldrempel wordt overschreden om aanpassing van het lichaam teweeg te brengen. Gedurende het trainingsschema en de mate beoefening wordt de mate van de prikkel steeds vergroot, omdat door de aanpassing van het lichaam de prikkeldrempel steeds hoger komt te liggen. Door middel van training wordt het algemeen uithoudingsvermogen verbeterd. De spieren worden sterker en ook de beweeglijkheid in de gewrichten neemt toe, waardoor het risico voor blessures afneemt.

De Kun Tao groet
Iedere Kun Tao training start en eindigt met de Kun Tao groet. De groet is samengesteld uit de basis verdedigingstechnieken gecombineerd met aanvalstechnieken.

BSO BBL 1063Fysieke (conditie) training (voornamelijk zonder hulpmiddelen)

De conditietraining kan verdeeld worden in drie (3) groepen:

 1. Basistraining: Er wordt vooral aandacht besteed aan het verkrijgen van een goede algemene conditie en sterke spieren.
 2. Opbouwtraining: Hierbij wordt vooral gestreefd naar vergroting van het prestatievermogen dat in een bepaalde sport wordt vereist.
 3. Prestatietraining: Deze is gericht op het verkrijgen van de beste prestatie, die de desbetreffende sporter in de tak van sport kan leveren.

De conditietraining is een onderdeel waar vrij veel aandacht aan besteed wordt. Dit houdt in dat er ook veel tijd in gaat zitten. Uit ervaring is gebleken dat de conditietraining het zwaarste onderdeel vormt van de Kun Tao training. Er wordt veel aandacht aan dit onderdeel besteedt omdat de lichamelijke conditie een erg belangrijke factor is. Nota bene men moet zich staande kunnen houden tijdens een confrontatie. Zoals al eerder vermeldt, als de beoefenaar wel de vaardigheid heeft maar niet de conditie dan is het verstandiger om elke confrontatie te vermijden. De doelen waar uiteindelijk naar gestreefd wordt zijn als volgt te definiëren:

 • het vergroten van het uithoudingsvermogen;
 • het vergroten van de stootkracht;
 • het vergroten van de snelheid;
 • het vergroten van het incasseringsvermogen.

De fysieke training bestaat uit verschillende oefeningen:

 • Opdrukken of push-ups (verschillende varianten deze worden hieronder besproken);
 • Buikspieroefeningen (verschillende varianten deze worden hieronder besproken);
 • Hardlopen (combinatie met been-oefeningen);
 • Been-oefeningen;
 • track-oefeningen.

Ademhaling
De ademhaling is kenmerkend voor het uithoudingsvermogen van een beoefenaar, ongeacht de sport die beoefend wordt. Veel sporters ademen verkeerd of ademen op het verkeerde tijdstip, wat zich direct uit in de prestaties. Omdat een juiste ademhaling van belang is bij elke tak van sport wordt er hier nog even kort op gewezen.De beste manier van ademhalen is het inademen door de neus en het uitademen door de mond. Dit zal in het begin wat wennen zijn, maar ook dit is een kwestie van het je eigen aanleren.  Het ademen door de neus heeft als functie dat het ingeademde lucht wordt bevochtigd. Zou men ademen door de mond dan krijgt men vaak een droge keel waardoor er op den duur ademhalingsproblemen ontstaan. Een tekort aan adem is meestal het gevolg, wat vervolgens zal leiden tot steken in de mild. De mild is een van de organen die veel zuurstof vraagt tijdens energieverbruik. Een ander probleem dat veelvuldig voorkomt is dat men sneller dorst heeft.

Effectiviteit bij het ademhalen
Veel sporters weten niet precies wanneer ze hun ademhaling zo effectief mogelijk kunnen gebruiken. Ervaren sporters weten dat het uitademen bij het zetten van kracht of spanning een verlichtende werking heeft. Het inademen wordt dan gedaan als men als het ware een ontspannende houding aanneemt. Bij het opdrukken wordt het aangeraden om deze manier van ademhalen toe te passen. Het moet duidelijk zijn dat er ingeademd wordt bij en tijdens de neergaande beweging en uitgeademd wordt bij en tijdens de opgaande beweging. De opgaande beweging vergt meer kracht en energie dan de neergaande beweging.

Spierarbeid en spierenergie
Om het lichaam te bewegen of voort te bewegen, maakt men gebruik van de spieren. Sommige bewegingen vereisen kracht en volharding, andere bewegingen vereisen speciale vaardigheid. De hele leer van beweging en alles wat daar een rol bij speelt wordt de kinetica genoemd. Het spreekt haast vanzelf dat bewegen de gezondheid  bevordert. De mate van gezondheid wordt vaak afgemeten aan een goede of slechte conditie. Hieronder verstaat men het totaal van lichamelijke en geestelijke factoren die iemands prestatievermogen bepalen.

Omdat conditie een ruim begrip is kan men conditie in verschillende typen onderverdelen en de kwaliteit afzonderlijk beschouwen. De belangrijkste typen worden hieronder weergegeven.

 1. Algemene uithoudingsvermogen. Hieronder verstaat men het vermogen om een lichamelijke inspanning langdurig vol te houden. Het niveau van deze inspanning ligt lager dan bereikt kan worden bij een kortdurende inspanning. Vooral de opname van zuurstof  (ademhaling) en het vervoer ervan door hart en bloedvaten zijn bepalend voor deze vorm van conditie.
 2. Spieruithoudingsvemogen. Hieronder verstaat men de arbeid die wordt verricht door minder dan 15 % van de totale skeletspieren. Deze vorm van uithoudingsvermogen is van ondergeschikt belang voor de gezondheid.
 3. Absolute spierkracht.Dat is de grootste kracht die een spier tegen een bepaalde weerstand in kan uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan gewichtheffen.
 4. Snelheid. Hieronder verstaat men het vermogen om spieren en spiergroepen snel aan te spannen en te ontspannen en daardoor bewegingen snel uit te voeren. Dit vermogen wordt in belangrijke mate bepaald door aanleg.
 5. Lenigheid. Dit is het vermogen om diverse lichaamsbewegingen soepel te laten verlopen, waarbij de buigingsmogelijkheden in een gewricht een belangrijke rol spelen.
 6. Coördinatievermogen. Hieronder verstaat men het vermogen om een beweging te maken (waarbij de werking van verschillende groepen spieren afzonderlijk het resultaat van de beweging levert) en deze arbeid van spiergroepen in onderlinge samenhang te brengen.

Verbetering van deze typen van vermogens is geheel afhankelijk van de mate van beoefening van een sport. Een eenmalige uiterste krachtinspanning heeft totaal geen invloed op het verbeteren van deze vermogens. Het kan zelfs een schadelijke werking hebben op uw gezondheid. Bij Kun Tao worden deze vermogens alle gebruikt en dus ook verbetert.

Omdat er bij Kun Tao verschillende oefeningen worden gebruikt die deze vermogens aanspreken kan gerust gezegd worden dat men tot het uiterste kan gaan en het beste uit zich zelf haalt. Bij twijfel aan de eigen geschiktheid om welke sport dan ook te beoefenen kan men medisch advies inwinnen. Ook bij Kun Tao is het een kwestie van opbouwen van deze vermogens. De prestaties zullen door middel van training enorm worden verbeterd.

Opdrukken of push-ups
De basis van de fysieke training is het opdrukken. Opdrukken of push-ups kenmerkt zich door het volgende:

 • De voorligsteun;
 • Handen recht onder de schouders;
 • Rechte rug (bol niet hol);
 • Hoofd recht vooruit;

De basishouding en vorm van het opdrukken wordt hieronder afgebeeld.

[singlepic id=108 w=320 h=240 float=none] [singlepic id=109 w=320 h=240 float=none]

Opdrukken kan in vele variaties uitgevoerd worden. De verschillende manieren helpen om verschillende spieren te versterken en te rekken zodat deze flexibeler en soepeler worden. Daarnaast wordt door het opdrukken veel kracht ontwikkeld doordat het gehele lichaam aangespannen worden. Naast het bovenlichaam (borst, schouders, rug, bicept, triceps) worden ook de buikspieren en beenspieren getraind.

Leave a Reply